Za nami pierwsze webinarium na temat WHT!

22 października odbyło się pierwsze seminarium online z naszego cyklu dotyczącego podatku u źródła. Wydarzenie spotkało się ze sporym zainteresowaniem. Jeszcze raz serdecznie wszystkim dziękujemy za aktywny udział!

Zgodnie z planem skupiliśmy się na podstawach tego niezwykle obszernego zagadnienia. Przede wszystkim omówiliśmy, czym jest podatek u źródła i jaki jest zakres opodatkowania tym podatkiem. Nasza prezentacja miała także na celu wstępne zarysowanie analizy, którą polscy płatnicy powinni przeprowadzić przed wypłatą podatku. Szkolenie zakończyliśmy kilkoma praktycznymi przykładami transakcji, które w świetle najnowszej praktyki organów i sądów (często kontrowersyjnej), wymagają (lub nie wymagają), analizy pod kątem WHT.

W oparciu o pytania uczestników zauważyliśmy, że spore zainteresowanie budzi tematyka podatku u źródła w kontekście usług związanych z IT, czy zakupem oprogramowania. Na pewno wrócimy do tego zagadnienia w trakcie drugiego spotkania, planujemy także serię artykułów na ten temat. Wątpliwości uczestników dotyczyły też należytej staranności – o tym również powiemy podczas najbliższego szkolenia. Podzielimy się z Państwem naszymi praktycznymi doświadczeniami z zakresu gromadzenia dokumentacji i analizowania jej pod kątem stosowania preferencji w podatku u źródła.

Drugie webinarium odbędzie się 5 listopada, o godzinie 10:00. Gorąco zachęcamy Państwa do udziału.

Spotkanie II: WHT w praktyce cz. II

 • Czym jest należyta staranność?
 • Analiza orzecznictwa i decyzji Ministerstwa Finansów.
 • Narzędzia do analizy WHT.
 • Planowane zmiany w prawie.
 • Analiza WHT – od czego zacząć, a na czym skończyć?
 • Pytania i odpowiedzi – w trakcie sesji Q&A odpowiemy na pytania uczestników.

Termin: 5 listopada 2020 r. o godz. 10:00

RejestracjaZapisz się już teraz!

Podczas spotkania będzie okazja do zadawania własnych pytań!

Szkolenia poprowadzą Izabela Ścierska-Kulma – doradca podatkowy, Senior Manager oraz Michał Hryszko – radca prawny, Manager, z Kancelarii Doradztwa Podatkowego Enodo Advisors. Spotkania zostały objęte patronatem portalu eGospodarka.pl, Infor oraz PZP Ochrona.

Czy trzeba pobierać WHT przy płatnościach za zagraniczne usługi hostingu?

W praktyce organów skarbowych dominuje ostatnio niekorzystne dla podatników stanowisko, zgodnie z którym płatności za usługi hostingu, również chmurowego, podlegają obowiązkowi poboru zryczałtowanego podatku dochodowego. Podejście to nie znajduje jednak potwierdzenia w najnowszych orzeczeniach sądów administracyjnych. Jak wobec tego należy traktować nabycie zagranicznych usług IT tego rodzaju pod kątem podatku u źródła?

Obowiązujące od początku 2019 r. nowe zasady poboru podatku u źródła nałożyły na płatników szereg dodatkowych obowiązków. Obecnie każda płatność do podmiotu zagranicznego wymienionych w art. 21 i 22 ustawy o CIT wymaga od płatnika szczegółowej i czasochłonnej analizy przesłanek umożliwiających zwolnienie płatnika z obowiązku poboru podatku u źródła. W tych okolicznościach warto zastanowić się każdorazowo, czy płatność za poszczególne usługi faktycznie jest objęta zakresem przedmiotowym art. 21 i 22 ustawy o CIT. Niestety, często sama analiza przepisów nie wystarczy. Konieczna jest także żmudna analiza stanowisk organów podatkowych oraz sądów administracyjnych.

W dobie gospodarki cyfrowej coraz większe znaczenie w prowadzonej działalności gospodarczej mają usługi IT. Jest to szczególnie widoczne w dobie pandemii, która spowodowała konieczność dostosowania narzędzi informatycznych do pracy zdalnej. Jednym z najbardziej rozwijających się obszarów IT są usługi sieciowego przetwarzania i przechowywania danych np. w tzw. chmurze. Umożliwiają one bezpieczny dostęp do danych poprzez sieć komputerową lub Internet, praktycznie z każdego miejsca na świecie. Duża część takich usług nabywana jest od największych przedsiębiorstw z branży IT, które są  zazwyczaj podmiotami zagranicznymi  (np. Microsoft, Google, Apple). W konsekwencji, płatności za usługi IT mogą wiązać się z koniecznością poboru zryczałtowanego podatku CIT tzw. podatku u źródła. Mogą – ale nie muszą.  

W przypadku, gdy płatność dotyczy wyłącznie udostępnienia przestrzeni w chmurze internetowej/na serwerze/usłudze hostingu – nie mamy do czynienia z usługami przetwarzania danych, które podlegają opodatkowaniu. Wątpliwości budzi jednak to, czy korzystanie z takiej przestrzeni nie stanowi użytkowania urządzenia przemysłowego. W takiej sytuacji płatność mogłaby  opodatkowana.

Stanowisko organów skarbowych

W praktyce organów skarbowych dominuje ostatnio niekorzystne dla podatników stanowisko, zgodnie z którym płatności za usługi hostingu, również chmurowego, podlegają obowiązkowi poboru zryczałtowanego podatku dochodowego. Zdaniem fiskusa, serwer usługodawcy, na którym przechowywane są dane podatnika, powinien zostać zaliczony do kategorii urządzeń przemysłowych. Dyrektor KIS w wydawanych interpretacjach indywidualnych argumentuje, że pojęcie „urządzenie przemysłowe” należy rozumieć szerzej, niż wynika to z potocznego znaczenia pojęcia „przemysłowe”, chodzi bowiem o każde wykorzystanie urządzenia w celach komercyjnych, w działalności przemysłowej, handlowej lub naukowej. W konsekwencji oznacza to, że przy płatnościach za zagraniczne usługi serwerowe/udostępnienia pamięci masowej/hostingu płatnik powinien, co do zasady,  pobierać podatek u źródła.

Takie uzasadnienie można znaleźć m.in. w najnowszej Interpretacji Indywidualnej Dyrektora KIS z dnia 3 lutego 2020 r. 0111-KDIB1-2.4010.457.2019.2.BG.

Odmienne podejście sądów administracyjnych

Powyższe rozumowanie nie znajduje jednak potwierdzenia w najnowszych orzeczeniach sądów administracyjnych. Sądy administracyjne rozpatrując sprawy dotyczące płatności za zagraniczne usługi serwerowe zgadzają się z podatnikami przyjmując, że serwer nie jest urządzeniem przemysłowym. W ocenie sądów, Dyrektor KIS w interpretacjach indywidualnych dokonuje błędnej wykładni pojęcia „urządzenia przemysłowego” wynikającego z treści art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT, uznając, że pojęcie to należy rozumieć maksymalnie szeroko, w znaczeniu pojęcia „ICS equipment”, czyli „industrial”, „comercial”, jako stanowiącego pewną nierozłączną kategorię międzynarodowego prawa podatkowego, podobnie jak zakład, a w konsekwencji, kwalifikując do kategorii „urządzeń przemysłowych” zasoby serwerowni tj. urządzenia serwerowe, pamięci masowej. Takie rozumienie pojęcia urządzenia przemysłowego jest sprzeczne z wykładnią językową ustawy o CIT. Nie można bowiem przy interpretacji przepisu art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT pomijać przymiotnika „przemysłowy”, a więc „dotyczący przemysłu” (por. wyrok NSA z dnia 21 lutego 2012 r. II FSK 1476/10), który w analizie nabywanych usług ma znaczenie kluczowe. Rozumowanie Dyrektora KIS wbrew potocznemu znaczenia słowa „przemysłowy” w istocie koncentruje się jedynie na słowie „urządzenie” i wywodzi ze znaczenia tego wyrazu negatywne konsekwencje podatkowe wobec usługobiorców.
Warto także wskazać na wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 kwietnia 2019 r., sygn. akt II FSK 1120/17, w którym jednoznacznie potwierdzono, że serwer nie jest urządzeniem przemysłowym – nie jest bowiem przeznaczony do procesu produkcji, a służy do przechowywania i wykorzystywania programów, poczty elektronicznej i innych danych komputerowych. W uzasadnieniu NSA wskazał, że zastosowanie urządzeń takich jak serwery jest niewątpliwie bardzo szerokie i nie ogranicza się do przemysłu. Zatem przy kwalifikowaniu danego urządzenia istotne jest, aby dokonywać tego w oparciu o aspekt funkcjonalny. NSA zdefiniował „urządzenie przemysłowe” jako urządzenie, które przeznaczone jest do wykorzystania w przemyśle i jego zastosowanie wiąże się z tą dziedziną. Zatem poza sytuacjami, w których dany serwer jest faktycznie wykorzystywany bezpośrednio w procesie produkcji – nie stanowi on urządzenia przemysłowego.

Natomiast w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 25 sierpnia 2020 r. sygn. akt I SA/Łd 799/19 wskazano, że analizując płatności z tytułu nabywanych usług, kluczowe jest dostrzeżenie istoty hostingu. Hosting polega na udostępnianiu przez dostawcę usług internetowych miejsca na swoich serwerach. Zatem hosting wiąże się z udostępnieniem danej przestrzeni dyskowej, maksymalnej liczby danych, którą chcemy przesłać wykorzystując łącza serwerowni, usługami oferowanymi przez serwerownię, czy też maksymalnym obciążeniem serwerowni. W wyroku wskazano, że to usługodawca tak naprawdę jest właścicielem i jednocześnie użytkownikiem serwera, aby móc świadczyć usługi przechowywania danych – udostępniania usług miejsca na swoich serwerach poprzez oddanie do dyspozycji określonej objętości zasobów dyskowych (serwerów). Również w innych orzeczeniach sądy wskazują na ten aspekt sprawy twierdząc, że skoro usługobiorca nie ma kontroli nad serwerem to nieprawidłowe są twierdzenia organów podatkowych jakoby usługobiorca uzyskiwał prawo do jego użytkowania.

Podsumowanie

W świetle wskazanych powyżej, odmiennych stanowisk sądów administracyjnych oraz organów podatkowych, warto przeanalizować zakres  nabywanych usług cyfrowych. W niektórych przypadkach, jak na przykład przy usługach udostępnienia miejsca na serwerze, można uniknąć zbędnej pracy związanej z badaniem kontrahenta. Jest to tym bardziej istotne, że takie usługi zwykle są nabywane w modelu subskrypcyjnym, co może oznaczać konieczność każdorazowej (comiesięcznej) weryfikacji tego samego kontrahenta.  Warto jednak zadbać o własną interpretację, o którą , póki co, trzeba będzie zawalczyć w sądzie.

Izabela Ścierska-Kulma, doradca podatkowy, Senior Manager w ENODO Advisors. Specjalizuje się w bieżącym doradztwie podatkowym, szczególnie w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Jest autorką artykułów i publikacji, a także prelegentką na szkoleniach i konferencjach o tematyce podatkowej.

Jakub Walczak, Analyst w ENODO Advisors.

Serdecznie zapraszamy do rejestracji na szkolenia „WHT on-line”, które będą praktycznym przewodnikiem po podatku u źródła:

WHT część I: 22 października 2020 r. o godz. 10:00

WHT część II5 listopada 2020 r. o godz. 10:00

3 często popełniane błędy w poborze podatku u źródła

W świetle obowiązujących przepisów płatnicy są zobowiązani do dochowania należytej staranności przy weryfikowaniu możliwości zastosowania obniżonej stawki WHT lub zwolnienia z WHT. Na próżno jednak szukać formalnej definicji „należytej staranności” i przesłanek, które powinny zostać spełnione, aby w poprawny sposób wywiązać się z tego obowiązku. W tym artykule wskazujemy błędy, które są często popełniane w zakresie dochowywania należytej staranności i poborze podatku u źródła. Podpowiadamy też,  jak się przed nimi ustrzec.

1. Posiadanie kopii certyfikatu rezydencji

Problemy z uzyskaniem certyfikatów rezydencji od kontrahentów wiążą się z otrzymywaniem przez płatników kopii tych dokumentów (np. w formie skanu).

Co do zasady, płatnicy powinni posiadać oryginał certyfikatu rezydencji kontrahenta. Nie oznacza to jednak, że musi być to „papierowy” oryginał. W praktyce, organy podatkowe akceptują również elektroniczne certyfikaty rezydencji, o ile są one wydawane przez organy podatkowe danego państwa.

Płatnicy mogą posługiwać się kopią certyfikatu, jeżeli kwota należności wypłacanych na rzecz kontrahenta nie przekracza 10 tys. zł w danym roku kalendarzowym, a pobór WHT dotyczy tzw. usług niematerialnych (m.in. usług doradczych, księgowych czy też prawnych).

Nie można zatem posługiwać się kopią certyfikatu rezydencji w przypadku wypłaty odsetek czy też należności licencyjnych. Kopia ta nie może też budzić uzasadnionych wątpliwości co do zgodności ze stanem faktycznym – płatnik musi potwierdzić, że jest ona kopią istniejącego i ważnego certyfikatu rezydencji.

Ponadto, kopia certyfikatu rezydencji może być wykorzystywana przez płatników w czasie obowiązywania stanu epidemii z powodu COVID-19 oraz dwa miesiące po jego zakończeniu.

W innych przypadkach – aby ustrzec się przez negatywnymi konsekwencjami, powinniśmy posiadać oryginał certyfikatu rezydencji.

2. Posiadanie wyłącznie certyfikatu rezydencji kontrahenta

Zdarza się, że oprócz certyfikatu rezydencji płatnicy nie posiadają innych dokumentów dotyczących ich kontrahentów. Czy posiadanie wyłącznie certyfikatu rezydencji będzie wystarczające?

Należy pamiętać, że celem dochowania należytej staranności jest zbadanie statusu danego kontrahenta na gruncie przepisów dotyczących podatku u źródła. Organy podatkowe w interpretacjach indywidualnych stawiają poprzeczkę płatnikom dość wysoko wskazując, że każdego kontrahenta trzeba samodzielnie zweryfikować, w szczególności pod kątem prowadzonej przez niego działalności oraz jego substancji biznesowej. Należy także sprawdzić, czy kontrahent przekazał nam zgodne z prawdą informacje i czy jest rzeczywistym właścicielem danej należności.

Jeśli więc planujemy dokonywać transakcji z zagranicznym kontrahentem – w szczególności, transakcje dotyczących dużych kwot – dochowanie należytej staranności powinno mieć szerszy zakres. Wydaje się, że w niektórych przypadkach posiadanie wyłącznie certyfikatu rezydencji kontrahenta może zostać uznane przez organy podatkowe za niewystarczające.

3. Brak dokumentów dotyczących podmiotów powiązanych

Skoro wypłacamy należności na rzecz naszej spółki-matki, to nie musimy dochowywać należytej staranności. Przecież wszystko o nich wiemy.” Czy to stwierdzenie jest prawdziwe? Nic bardziej mylnego.

W wydanym przez Ministra Finansów projekcie objaśnień podatkowych dot. procedury poboru podatku u źródła stwierdzono, że standard należytej staranności w przypadku dokonywania płatności do podmiotów powiązanych jest wyższy aniżeli w przypadku podmiotów niepowiązanych. Transakcje z podmiotami powiązanymi powinny być więc przedmiotem szczególnej uwagi płatników. Warto też pamiętać, że transakcje z podmiotami powiązanymi budzą również duże zainteresowanie organów podatkowych.

Warto więc dokonywać weryfikacji również podmiotów powiązanych. Na pocieszenie można dodać, że uzyskanie informacji czy też dokumentów od takich podmiotów powinno – chociaż niekoniecznie musi – być nieco łatwiejsze.

Jarosław Józefowski, radca prawny, senior associate w Enodo Advisors. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z CIT, szczególnie z opodatkowaniem międzynarodowym. Posiada doświadczenie w projektach realizowanych m.in. dla podmiotów z branży energetycznej, farmaceutycznej oraz finansowej.

Jakub Stankowski, senior analyst w Enodo Advisors. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem od towarów i usług, a także przygotowywaniu rozliczeń z tytułu podatku VAT dla spółek z siedzibą w Polsce oraz spółek zarejestrowanych dla celów VAT w Polsce.

Przewodnik po podatku u źródła – spotkania podatkowe „WHT on-line”

Rozpoczynamy serię dwóch spotkań poświęconych praktycznym aspektom podatku u źródła „WHT on-line”. Pierwsze webinarium odbędzie się już 22 października, a drugie 5 listopada!

Dlaczego podatek „WHT” jest obecnie tak ważny? Zmiany w zakresie procedury poboru zryczałtowanego podatku u źródła są jednymi z istotniejszych zmian w przepisach podatkowych.

Dynamika zmian w Polskim systemie podatkowym w ostatnich latach jest bardzo duża – zapowiadane są m.in. opodatkowanie spółek komandytowych czy tzw. „estoński CIT”.  

Co więcej, po nowelizacji w 2019 roku dla polskich podatników funkcjonujących w grupach kapitałowych i współpracujących z podmiotami zagranicznymi to właśnie podatek u źródła stał się jednym z najbardziej problematycznych obszarów podatkowych.

Zapraszamy na dwa bezpłatne spotkania pod hasłem „WHT on-line”, których tematyka będzie poświęcona praktycznym aspektom podatku u źródła.

Oto planowana tematyka spotkań w formule online:

Spotkanie I: WHT w praktyce cz. I

 • Co to jest podatek u źródła?
 • Kiedy należy zając się podatkiem u źródła?
 • Płatności transgraniczne niepodlegające WHT.
 • Jakie są etapy analizy WHT?
 • Analiza WHT – od czego zacząć, a na czym skończyć?
 • Pytania i odpowiedzi – w trakcie sesji Q&A odpowiemy na pytania uczestników.

Termin: 22 października 2020 r. o godz. 10:00

RejestracjaZapisz się już teraz!

Spotkanie II: WHT w praktyce cz. II

 • Czym jest należyta staranność?
 • Analiza orzecznictwa i decyzji Ministerstwa Finansów.
 • Narzędzia do analizy WHT.
 • Planowane zmiany w prawie.
 • Analiza WHT – od czego zacząć, a na czym skończyć?
 • Pytania i odpowiedzi – w trakcie sesji Q&A odpowiemy na pytania uczestników.

Termin: 5 listopada 2020 r. o godz. 10:00

RejestracjaZapisz się już teraz!

Szkolenia poprowadzą Izabela Ścierska-Kulma – doradca podatkowy, Senior Manager oraz Michał Hryszko – radca prawny, Manager, z Kancelarii Doradztwa Podatkowego Enodo Advisors. Spotkania zostały objęte patronatem portalu eGospodarka.pl oraz Skandynawsko-Polskiej Izby Gospodarczej.

Podczas spotkań podatkowych będzie okazja do zadawania własnych pytań!